Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Danfoss VLT FC51

Cách Reset biến tần 14-22= 2 và tắt nguồn. Mở nguồn bấm Off Reset để xóa cảnh báo

P00.00– Thể hiện chế độ vận hành theo V/F.
P00.01– Cho người dùng điều chỉnh để thiết bị vận hành theo phím RUN/ STOP.
P00.03– Tần số Max phải được đặt cao hơn tần số định mức.
P00.04– Tần số nằm ở ngưỡng trên.
P00.05– Tần số nằm ở ngưỡng dưới.
P00.06– Thay đổi tốc độ hoạt động của biến tần dựa trên các phím UP/ DOWN.
P00.11– Sử dụng theo đơn vị giây, thông số này thể hiện sự tăng tốc khi người dùng tăng tốc độ vận hành của thiết bị.
P00.12– Cũng sử dụng theo đơn vị giây, thông số này thể hiện sự giảm tốc của thiết bị.
P04.01– Thông số thể hiện việc bù moment cho biến tần hoạt động ở tần số thấp.
P04.09– Thông số thể hiện việc tắt hệ số bù trượt cho motor.
P02.01– Thông số thể hiện công suất định mức của motor với đơn vị là Kw.
P02.02– Thông số kĩ thuật này thể hiện tần số định mức của motor.
P02.03– Thông số thể hiện tốc độ định mức của motor.
P02.04– Thông số thể hiện điện áp định mức của motor.
P02.05– Thông số thể hiện cường độ dòng điện định mức của motor.