Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần EN500 EN600 Chạy Với Encoder Servo On

Đầu tiên mình sẽ lắp card encoder vào biến tần và tiến hành đấu dây như sau:

Pin dataTerminal LabeingDescription
1PEShielding terminal
2PEShielding terminal
3GNDPower supply (GND of EN-PG01 and GNDof control panel
is connect. GND of EN-PG02 and GNDof control panel
isolation)
4VCCProvide 5V/300mA current toward outside
5A-Encoder output signal A negative
6A+Encoder output signal A positive
7B-Encoder output signal B negative
8B+Encoder output signal B positive
9Z-Encoder output signal Z negative
10Z+Encoder output signal Z positive

F00.19=3
F00.24=2
F16.01=số xung của encoder (ví dụ 1024r/p)
F16.02= chiều quay encoder

https://nhathaudien.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/ENC-Inverter-EN500-EN600-Manual.pdf