Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Veichi AC70

E-01 Điều khiển trên bàn phím =0, điều khiển rời bằng công tắc =1, điều khiển tín hiệu RS485=2
E-02 Thay đổi tần số trên bàn phím=1, dùng triết áp rời =2, dùng analog 4-20mA=3, dùng analog VS2 0-10V =4
E-03 Tần số tham chiếu cho lựa chọn kênh phụ = 0 (nếu dùng biến trở thì k cần thay đổi)
E-09 Tần số lớn nhất 50Hz
E-13 Thời gian tăng tốc
E-14 Thời gian giảm tốc
E-64 Reset các thông số về mặc định của nhà sản xuất=1
F-01 Dùng chân X1 để chạy thuận =1
F-02 Dùng cahan X2 để chạy nghịch =2

Tra lỗi Biến Tần Veichi AC70 xem tại trang số 50