Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Điều Khiển Tụ Bù Drosseln PFC

Bấm MENU giữ 3 giây đèn Parameter Preset sáng cho phép vào cài đặt thông số cho PFC

Chọn Thông SốCodeDiễn GiảiThông số Điều Chỉnh
Nhấn giữ nút “MENU”
trong vòng 3 giây
đến khi màn hình led hiển thị bắt đầu
PA-1Ngưỡng đóng HSCS mong muốn
(cài đặt Hệ số công suất)
0,70 (cảm)
0,70 (dung)
0,98 
Tiếp tục nhấn nút MENUPA-2Thời gian đóng giữa các cấp tụ 1-250
(giây)
Nhấn nút
 “Tăng”
hoặc “Giảm”
để điều chỉnh
 giá trị cài đặt 
Tiếp tục nhấn nút MENUPA-3Bảo vệ quá điện áp380-500
(V) 
Tiếp tục nhấn nút MENUPA-4Số cấp tụ thực tế cần hoạt động 1-12
(cấp) 
Tiếp tục nhấn nút MENUC-01
… C-12
Cài đặt dung lượng tụ bù chỉ được phép khi cài PA-4 > 50
PA-4 được cài theo giá trị CT thực tế sử dụng
Bấm MENU giữ 3giây Lưu trữ các thông số đã cài đặt;
Bộ điều khiển tự chuyển sang trạng thái hoạt động tự động 

Lưu ý khi chọn chế độ điều khiển cho PFC hoạt động chính xác theo CT thực tế: thông số này chính là dòng điện sơ cấp của biến dòng (CT)
Ví dụ: Biến dòng 500/5A thì PA-4 chọn là 500.
Lúc này người sử dụng cần khai báo PA-4 (dòng sơ cấp của CT); và PA-5 (dung lượng của từng cấp tụ điều khiển).
Chọn PA-4 = (50-5000) thì PFC sẽ hoạt động theo chế độ CSPK
PFC cho phép cài đặt dung lượng tụ bù từ Cấp 1 – 12

Ý Nghĩa Các Thông Số:
Ngưỡng Đóng (Input Threshold): Đây là giá trị hệ số cos xác định Ngưỡng Đóng của hệ thống, Bộ Điều Khiển sẽ tự động so sánh hệ số cos tải và hệ số cos. Ngưỡng Đóng để tiến hành đóng tăng dần các cấp tụ bù cho đến khi đạt được trị số cos hợp lý. Giá trị của Ngưỡng Đóng có thể hiệu chỉnh là Cos = (0,80 – 0,99)

Ngưỡng Cắt (Cutting Threshold): Đây là giá trị hệ số cos xác định Ngưỡng Cắt của hệ thống, Bộ Điều Khiển sẽ tiến hành so sánh giá trị hệ số cos tải và giá trị hệ số cos. Ngưỡng Cắt để tiến hành cắt giảm các cấp tụ bù cho đến khi đạt được giá trị hệ số cos hợp lý nhằm tránh trường hợp phụ tải mang tính dung. Giá trị của Ngưỡng Cắt là Cos = (0,91 cảm kháng – 0,90 dung kháng).

Như vậy trong quá trình hoạt động hệ thống sẽ tự động khống chế hệ số cos của phụ tải sau MBA nằm trong dải (Ngưỡng Đóng – Ngưỡng Cắt). Giá trị của hệ số cos tối ưu thường trong khoảng (0,90 – 0,95) là tối ưu nhất cho quá trình vận hành của tủ tụ bù

Thời gian trễ (Time delay): Đây là khoản thời gian được tính từ khi hệ số cos của phụ tải nằm ngoài dải cài đặt cho đến khi hệ thống tiến hành đóng hoặc ngắt các cấp bù, thời gian này nhằm tránh trường hợp hệ thống đóng cắt liên tục nhiều khi phụ tải thay đổi nhanh, làm tuổi thọ của contactor, tụ bù mất ổn định

Ngưỡng Quá Áp (Over Voltage): Nhằm tránh trường hợp đóng tụ bù vào lưới điện khi điện áp quá cao có thể làm hỏng tụ và gây nổ tụ, hệ thống sẽ tiến hành cắt tất cả các tụ bù khi điện áp của mạng điện quá cao, giá tri Ngưỡng Quá Áp này cáo thể chỉnh định từ (400V – 500V).