Hướng Dẫn Cài Đặt Khởi Động Mềm Thinkvert TSS

 • Các thao tác để cài đặt

 “Set” để vào tham số cài đặt  “ENTER” hoăc “YES” để lưu giá trị cài đăt.

 “▲”, “▼” để thay đổi giá trị.

 • Các tham số lưu ý khi cài đặt
 • P0 =30 %     Điện áp bắt đầu.
 • P1 =16s        Thời gian khởi động.
 • P7 = 100%   Giá trị bảo vệ quá tải.
 • P9 = 80%     Giới hạn điện áp thấp.
 • PA=120%    Giới hạn điện áp cao.
 • PF = 1          Có thể  đổi cài đặt.
 • PP =     A     Dòng định mức của động cơ.
  LƯU Ý  KHI CÀI ĐẶT VÀ CÁCH SỬ LÝ LỖI THƯỜNG GẶP
 • Kiểm tra điện áp thực tế và điện áp trên khởi động mềm có giống nhau không.Nếu không thì chỉnh chiết áp trong bo điều khiển bên phải.
 • Kiểm tra dòng điện thực tế và dòng điện trên khởi động mềm có giống nhau không.Nếu không thì chỉnh chiết áp trong bo điều khiển bên phải.
 • Nếu khởi động mềm lỗi ERR 01:Lỗi chưa đấu dừng khẩn.
  • Đấu tắt chân 7 với chân 10 trên bo điều khiển.
 • Nếu khởi động mềm lỗi ERR 09:Lỗi điện áp thấp .
 • Kiểm tra điện áp đầu vào xem có bị thấp không nếu thấp thì kiểm tra điện áp đầu vào.Có thể cài bảo vệ P9 thấp xuống.
  • Nếu mỗi làn chạy mới bị thì kiểm tra dây đầu vào xem có đủ tải không hoặc bị lỏng ,đứt ở đâu.
  • Bị lệch giá trị điện áp đo của khởi động mềm. Cần chỉnh lại giá trị đo cho đúng.
 • Nếu khởi động mềm lỗi ERR 10:Lỗi điện quá áp
  • Kiểm tra điện áp đầu vào. Cài tăng PA để chạy.
  • Bị lệch giá trị điện áp đo của khởi động mềm. Cần chỉnh lại giá trị đo cho đúng.
 • Nếu khởi động mềm lỗi ERR 05:Lỗi pha đầu ra
  • Kiểm tra đấu nối điều khiển đã đúng chân chưa . Nguồn điện vào là R;S;T , nguồn sang khởi là L1,L2,L3.
  • Kiểm tra lại cài đặt dòng đã đúng với công suất của động cơ chưa.
 • Đối với tải nặng ban đầu không quay được thì cần phải cài P0 tăng lên và thời gian tăng tốc P1 tăng lên.
 • Đối với các khởi động từ có dòng lớn hoặc dùng điện 380V thì nên sử dụng điều khiển by-pass qua trung gian.

Chú ý :

 1. Nếu tải cần mô men lớn ta tăng lệnh P0 lên, kết hợp giảm thời gian tăng tốc
 2. P5 Tự động cài đặt lại sau khi mất điện hoặc lỗi sau khoảng thời gian đặt..
 3. P3 : Đặt thời gian trễ
 4. PF : Thay đổi các lệnh cài đặt nếu ko cài được
 5. Lệnh Reset : Tắt nguồn, sau đó bật lại nguồn đồng thời giữ phím Enter
 6. Xem lại lịch sử lỗi : Enter+ phím lên xuống để xem 9 lỗi