Hướng Dẫn Cài Đồng Hồ Điều Khiển Nhiệt Độ Winpark AK6

Cấp nguồn điện vào bộ điều khiển => sau đó nhấn ( nút SET + nút bấm xuống) giữ 2 giây để vô chương trình cài đặt

P00Khoá dữ liệu00: Lớp phân quyền 1: 1 Lớp phân quyền 18:2 lớp phân quyền 110: reset về cài đặt gốc
P12Độ phân giải00: Không có số thập phân 1: Có số thập phân
P13Sự cân bằng nhiệt độ0Để điều chỉnh nhiệt độ bị ảnh hưởng bởi vị trí cảm biến hoặc vấn đề khác
P16Tín hiệu đầu vào cảm biếnXem bảng lựa chọn C2
P17Loại cảnh báo 11Xem bảng lựa chọn B4
P18Giới hạn trên của cảnh báo 110
P19Giới hạn dưới của cảnh báo 10
P20Tham số cảnh báo 10
P22Chế độ cảnh báo 20Xem bảng lựa chọn B4
P23Giới hạn trên của cảnh báo 20
P24Giới hạn dưới của cảnh báo 20
P25Tham số cảnh báo 20
P28Giá trị đầu ra bằng tay0Giá trị đầu ra bằng tay
P30Lỗ giá trị đầu ra 0Lỗ giá trị đầu ra 
P31Chọn oC/ oF00: oC
1: oF
P32Cài giới hạn nhiệt độ trên
P33Cài giới hạn nhiệt độ dưới
P36Thời gian chạy của motor0
P40Độ sáng4Chỉ có dòng AK6-A
P41Chế độ ngõ ra analog0Xem bảng lựa chọn C6
P42Kiểu đầu ra analog0
P43Giới hạn nhiệt độ trên của tranmitting0
P44Giới hạn nhiệt độ dưới của tranmitting0
P49Người dùng thay đổi0Người dùng thay đổi
P67Chế độ điều khiển PID0Xem bảng lựa chọn trang C3
P69Giá trị vùng chết0Giá trị vùng chết
P70Chênh lệch nhiệt trở0.5Khi P67=2, thì điều khiển on/off. Điều chỉnh P70 để đặt chênh lệch nhiệt trở lại
P72Tự động điều chỉnh AT0Tự động tính toán thông số PID phù hợp nhất cho hệ thống của khách hàng
P73Hệ số cường độ vượt ngưỡng0Hệ số cường độ vượt ngưỡng
P74Kiểm soát yếu tố cường độ1Kiểm soát yếu tố cường độ
P75Đối tượng mô hình OBJ0Đối tượng mô hình OBJ
P76Thông số nhiệt P10
P77Thông số nhiệt I240
P78Giá trị kiểm soát trước5Kiểm soát bắt đầu trong đơn vị trước: độ
P80Chu kỳ nhiệt20Relay: 20, Logic level:3
P87Thời gian dừng nhỏ nhất0Thời gian dừng nhỏ nhất
P88Thời gian bắt đầu nhỏ nhất0Thời gian bắt đầu nhỏ nhất
P89Giá trị đầu ra lớn nhất100Giá trị đầu ra lớn nhất
P90Giá trị đầu ra nhỏ nhất-100Giá trị đầu ra nhỏ nhất
P91Biến thể đầu ra100Biến thể đầu ra