Hướng Dẫn Cài Driver Servo HNC HSD2

Hiện có 2 dòng driver của HNC đều có model là HSD2 Vd: dòng cũ HSD2-030A dòng mới HSD2-030-V2

Để vào cài đặt thông số motor servo thì mình cần vào lệnh PA0=345
Sau đó tra bảng mã của motor

CodeMotor ModelPower
51S110-2-020M300.6KW
53S110-2-040M301.2KW
55S110-2-050M301.5KW
56S110-2-060M301.2KW
58S110-2-060M301.8KW
61S130-2-040M251KW
63S130-2-050M201KW
64S130-2-050M251.3KW
65S130-2-050M301.5KW
67S130-2-060M251.5KW
69S130-2-077M201.6KW
70S130-2-077M252KW
71S130-2-077M302.4KW
72S130-2-100M101KW
73S130-2-100M151.5KW
75S130-2-100M252.6KW
78S130-2-150M152.3KW
79S130-2-150M253.8KW
82S150-2-150M203KW
83S150-2-150M253.8KW
86S150-2-180M203.6KW


PA1= code motor
PA4=0 Chế độ vị trí
PA6=55
PA8=10
PA9=55
PA12=10000
PA13=600
PA15=0/1 chọn chiều quang
PA19=(PA12/PA13)*-10
PA53=S-ON

Ví dụ: Cài HSD2-030-V2 với servo S130-2-150M15 PA0=345, sau đó vào xem PA70=4502, PA82=167
Lưu ý: sau khi cài xong để lưu giá trị cài đặt bằng cách vào lệnh EE- bấm giữ 3s để lưu lại