Hướng Dẫn Kiểm Tra Tình Trạng Tụ Bù Công Suất Phản Kháng

Đầu tiên để kiểm tra tụ bù chúng ta có thể quan sát bằng ngoại quan xem tụ có bị xì dầu, hoặc bóng tróc (dấu hiệu bất thường hay gặp là bị phù vỏ)
Bước 2: Chúng ta cần có 1 amper kìm để đo dòng điện của tụ khi cấp điện (có thể lấy tuavit chọc vào khởi để test nhanh). Dòng đo được sẽ đem so sánh với dung lượng tụ bù x1.2
Ví dụ: tụ 20kvar-415V-440V thì dòng sẽ là 20×1.2=24A
tụ 30kvar-415V-440V thì dòng sẽ là 30×1.2=36A
Nếu dòng nhỏ hơn nghĩa là tụ này đang bị giảm dung lượng (tuổi thọ giảm)