Hướng Dẫn Lắp Biến Tần Inverter Cho Máy Nén Khí

Thiết lập thông số tự động điều chỉnh trong Điều khiển Vector

Function CodeSet RangeExplanation
F00.002Select senior list mode
F00.241SVC vector control mode
F15.O1Căn cứ vào loại động cơCông suất của motor
F15.02Căn cứ vào loại động cơĐiện áp hoạt động của motor
F15.03​Căn cứ vào loại động cơDòng định mức của motor
F15.04Căn cứ vào loại động cơTần số hoạt động của motor
F15.05Căn cứ vào loại động cơMotor rated speed
F15.06Căn cứ vào loại động cơMotor pairs of pole
F15.191Motor static auto-tuning mode
Thiết lập thông số PID cung cấp không khí áp suất không đổi
Function CodeSet RangeExplanation
F11.001PID Close-loop control valid
F11.016Select communication provision for pressure
F11.020Select AI1 as pressure feedback signal