Hướng Dẫn Lựa Chọn Dây Cáp Điện Cadivi

Cách tính nhanh để lựa chọn với dây điện

  • Dây đồng với khoảng cách <20m 1mm=4A Ví dụ: 100A sẽ chọn dây 25mm. Trường hợp với khoảng cách xa hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn theo bảng bên dưới
  • Dây nhôm với khoảng cách <20m 1mm=2A Ví dụ: 100A sẽ chọn dây 50mm. Trường hợp với khoảng cách xa hơn thì chúng ta sẽ lựa chọn theo bảng bên dưới