Rờ Le Bảo Vệ Khi Bơm Mất Nước Hoặc Giếng Hết Nước

Hiện chúng tôi có cung cấp và nhận lắp đặt sản phẩm rờ le bảo vệ khi bơm bị mất nước đột ngột hoặc giếng bị cạn hết nước

Giải pháp này có ưu điểm hơn về đấu lắp khi chúng ta sử dụng rờ le công tắc dòng nước. Độ chính xác cũng cao hơn