Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Inverter VLT Danfoss FC101

Reset về mặc định ta vào lệnh 14-22 sau đó chọn giá trị 2 -> tắt nguồn sau đó bật nguồn lại -> hiển thị báo lỗi AL-080 -> bấm off reset trên bàn phím
Để điều khiển công tắc ngoài:
Ta sẽ vào lệnh 5-10 sau đó chọn giá trị 8 (chân 18 chạy thuận)
5-11 = 10 (chân 19 chạy nghịch)
5-12 =0

Để điều khiển biến trở ngoài:
Ta sẽ vào lệnh 6-19 = 1 (0-10V)


Xem bảng cài đặt chi tiết tại trang số 27