Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần INVT GD200A

CÀI ĐẶT ĐIỀU KHIỂN CHO BIẾN TẦN INVT GD200A
P00.002 Chế độ chạy V/F
P00.011 Chọn lệnh chạy/dừng từ terminal
P00.01=0: chọn lệnh chạy/dừng từ bàn phím ( phím RUN / STOP )                 
P00.0350HzTần số MAX, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor
P00.0450HzTần số ngưỡng trên
P00.050HzTần số ngưỡng dưới
P00.073  
P00.062 Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở ngoài ngõ vào AI2;
P00.06=00: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng bàn phím (6/5)
P00.06=01: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở trên bàn phím.
P00.11GiâyThời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số MAX)
P00.12GiâyThời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số MAX về 0Hz)
P00.18  Reset tất cả các thông số về mặc định
P01.180 Cấm chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn
P01.18=1: Cho phép chạy nếu S1 – COM nối sẵn khi cấp nguồn
P04.012%Bù moment khởi động ở tần số thấp
P04.090%Tắt hệ số bù trượt cho motor
P05.011 Chức năng chân S1: chạy thuận
P05.022 Chức năng chân S2: chạy ngược
Cài Đặt Thông Số Motor Cho Biến Tần INVT GD200A
P00.17 0 Chọn chế độ tải G (tải nặng) :0
Chọn chế độ tải P (tải nhẹ): 1
P02.01kWCông suất định mức của motor
P02.02HzTần số định mức của motor
P02.03RPMTốc độ định mức của motor
P02.04VĐiện áp định mức của motor
P02.05ACường độ dòng điện định mức của motor
P02.27100%Bảo vệ quá tải motor
Cài Đặt Thông Số Khi Dùng Nút Nhấn Không Tự Giữ Để On Và Off
P05.011Chọn chức năng S1, chạy thuận khi S1 kích 1 xung với COM, button FWD
P05.022Chọn chức năng S2, chạy ngược khi S2 kích 1 xung với COM, button REV
P05.033Chọn chức năng S3, dừng khi S3 hở 1 xung với COM, button STOP
P05.133Chọn chế độ 3 wire, chế độ lưu lại trạng thái kích hoạt của button