Hướng Dẫn Chọn Công Suất Tụ Bù Cho Trạm Điện

Công Suất Trạm ĐiệnCông Suất Tụ Bù Cần Lắp
100KVA40kVar
160KVA65kVar
250KVA100kVar
320KVA130kVar
400KVA160kVar
560KVA225kVar
630KVA250kVar
750KVA300kVar
800KVA320kVar
1000KVA400kVar
1250KVA500kVar
1500KVA600kVar
1600KVA640kVar
2000KVA800kVar