Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Arinco AV18

A0-02 = 1 : cài công tắc ngoài
A0-03 = 2 : cài điều chỉnh tốc độ bằng biến trở (volume)
A0-10 = 50.00Hz : cài tần số tối đa cho biến tần
A0-12 = 50.00Hz : cài giới hạn tần số trên cho biến trở

A0-17 = 20.00s : cài thời gian tăng tốc động cơ
A0-18 = 20.00s : cài thời gian giảm tốc động cơ