Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Arinco AV3

Cài đặt thông số
F0-02 = 1 : cài công tắc ngoài
F0-03 = 3 : cài điều chỉnh tốc độ bằng biến trở (volume)
F0-04= 50.00Hz : cài tần số
F0-05= 50.00Hz : cài giới hạn tần số trên cho biến trở
F0-10 = 7.5s : cài thời gian tăng tốc động cơ
F0-11 = 7.5s : cài thời gian giảm tốc động cơ