Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Delixi CDI-E102

Cài Đặt Thông số cơ bản:
P5.0.1919: Reset về mặc định nhà máy
P0.0.02 = 0 0: Chức năng V/f
P0.0.03 = 1 1: Chọn RUN/STOP từ terminal;
0: Keypad (RUN / STOP)
P0.0.04 03: Chọn nguồn đặt tốc độ bằng biến trở ngoài kênh VF1;
00: Bằng bàn phím(△/▽)
02: Bằng biến trở trên bàn phím
P0.0.0600: quay thuận
01: quay nghịch
P0.0.07 Tần số Max, phải đặt lớn hơn hoặc bằng tần số định mức của motor.
P0.0.08Tần số chặn trên.
P0.0.11 Thời gian tăng tốc (thời gian từ 0Hz đến tần số max).
P0.0.12Thời gian giảm tốc (thắng động năng từ tần số max về 0Hz).
Cài Đặt Thông Số Motor (xem trên nhãn motor):
P0.0.14Công suất định mức của motor kW.
P0.0.15Tần số định mức của motor Hz
P0.0.16Điện áp định mức của motor V.
P0.0.17Cường độ dòng điện định mức của motor A.
P0.0.18 Tốc độ định mức của motor rpm.
Cài Đặt Thông Số Hiển Thị
P2.0.01 1: Chức năng DI2: Chạy thuận
P2.0.02 2: Chức năng DI3: Chạy nghịch
P2.0.33Chức năng hiển thị giá trị FM1
P2.0.34Chức năng hiển thị giá trị FM2