Hướng Dẫn Cài Đặt Biến Tần Mitsubishi FR-D740

Nhóm Cài Đặt Chức Năng Cơ Bản Cho Biến Tần Mitsubishi D700
P.790Lựa chọn chức năng vận hành
0: Nhấn nút PU/EXT để chuyển đổi điều khiển bằng bàn phím (keypad) và công tắc ngoài (cùng công tắc bật on off rời)
1: Chạy dừng bằng bàn phím
2: Chạy dừng bằng công tắc rời bên ngoài
P.1120HzTần số lớn nhất
P.20HzTần số nhỏ nhất
P.460HzCấp tốc độ 1 khi công tắc RH đóng
P.530HzCấp tốc độ 2 khi công tắc RM đóng
P.610HzCấp tốc độ 3 khi công tắc RL đóng
P.75-15sThời gian tăng tốc
P.85-15sThời gian giảm tốc
P.155HzTần số nhấp thử (nhấn nút Jog)
P.160.5sThời gian tăng tốc và giảm tốc cho chế độ nhấp thử
Nhóm Cài Đặt Thống Số Động Cơ Cho Biến Tần Mitsubishi D700
P9Tuỳ loại (A)Dòng định mức hoạt động của động cơ (theo tem nhãn motor)
P.80Tuỳ loại (kW)Công suất của động cơ
P.82Tuỳ loại (A)Dòng điện không tải của động cơ
P.83200 hay 400VĐiện áp hoạt động của động cơ
Nhóm Cài Đặt Các Chân Ngõ Vào Cho Biến Tần Mitsubishi D700
P.17860Chọn chân STF chức năng chạy thuận
P.17961Chọn chân STR chức năng quay nghịch
P.1800Chọn chân RL chạy cấp tốc độ thấp
P.1811Chọn chân RM chạy cấp tốc độ trung bình
P.1822Chọn chân RH chạy cấp tốc độ cao
P.731Chọn chức năng cho chân ngõ vào
0: Điện áp vào từ 0-5V
1: Điện áp vào từ 0-10V
Nhóm Cài Đặt Các Chân Ngõ Ra Cho Biến Tần Mitsubishi D700
P.1900Đặt chức năng cho chân RUN- ngõ ra dạng cực C để hở là báo chạy
P.19299Đặt chức năng cho chân ngõ ra A,B,C dạng relay là báo lỗi biến tần
P.19780Chọn chân SO chức năng theo dõi an toàn, kích hoạt khi chức năng dừng an toàn được thực hiện
Nhóm Cài Đặt Chức Năng Bảo Vệ Cho Biến Tần Mitsubishi D700
P.2511Chọn chức năng bảo vệ mất pha ngõ ra
0: Tắt chức năng bảo vệ
1: Bật chức năng bảo vệ
P.8720Chọn chức năng bảo vệ mất pha ngõ vào
0: Tắt chức năng bảo vệ
1: Bật chức năng bảo vệ
P.2911Chọn chức năng phát hiện lỗi nối đất
0: Tắt chức năng phát hiện
1: Bật chức năn phát hiện
P.780Chức năng cho phép đảo chiều
0: Cho phép đảo 2 chiều
1: Cấm đảo chiều thuận
2: Cấm đảo chiều nghich 
P.150150%Mức phát hiện dòng ngõ ra
P.22150%Bảo vệ dòng khi đang hoạt động
P.721Tần số sóng mang từ 1-15kHz
   Cài Chức Năng Reset về thông số mặc định của nhà sản xuất Mitsubishi
ALLC0Reset về thông số mặc định (cho giá trị thành 1)

File Gốc Hướng Dẫn Chi Tiết Lắp Đặt Và Cài Đặt Biến Tần FR-D700 FR-D720 FR-D740 FR-D710

Sơ đồ lắp đặt đấu dây xin xem tại trang số 23