Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Hanyoung AX4 AX7 AX9

Để cài đặt chúng ta cần chú ý những thông số cơ bản:
LoC =0 mở khoá để thay đổi các giá trị
InP: loại đầu dò nhiệt
o.Ctr: loại điều khiển SSR hoặc on/off (dùng khởi)
Ctr.n: kiểu điều khiển Pid (analog) hoặc on/off (dùng khởi)