Hướng Dẫn Cài Đặt Bộ Điều Khiển Tụ Bù Mikro PFR

4.8 Quy trình Cài đặt Thông số Điều khiển

Nhấn phím “PROGRAM” một lần, chỉ báo của mục đã chọn mục sẽ nhấp nháy để cho biết hệ thống hiện đang ở chế độ lập trình
Sử dụng phím “UP” hoặc “DOWN” để chọn giá trị mong muốn. Để lưu giá trị đã chọn, nhấn phím “PROGRAM” một lần, đèn báo dừng nhấp nháy và cài đặt được lưu.

Control
Paramenter
Indication
LED
STEP
LED
Setting
Range
Default
Factory
Setting
Target power FactorSET Cos 0.80 Ind – 0.80 Cap0.98 Ind
C/KC/K 0.03 – 1.20/AtCAtC
SensitivitySensitivity 5 – 300 s/step45 s/step
Reconnection TimeRECON TIME 5 – 240s30s
Rated Step*2: Step 1
STEP 2
Step 14
Rated Steps1
2
314
001- 002 – 003 – 004 –
005 – 006 – 008 – 012 –
016
000 – disable
ALA*3 – alarm ouput
FAn*4 – fan output
1
Switching ProgramSWITCH PROG n-A – rot – Aut – FqrAut
THD LimitTHD LIMIT 0.20 – 3.00/ oFF0.5


4.9 Đặt lại về Cài đặt gốc
Để đặt lại tất cả các tham số có thể lập trình về mặc định ban đầu, trước tiên hãy cấp nguồn tắt bộ điều chỉnh hệ số công suất. Nhấn phím “LÊN” & “XUỐNG” đồng thời trong khi bật nguồn và giữ nó lâu hơn hơn 5 giây cho đến khi màn hình nhấp nháy “dEF” trong 3 giây. Bây giờ sức mạnh bộ điều chỉnh hệ số được khôi phục về cài đặt mặc định của nhà sản xuất
5. Đầu ra quạt
Khi đầu ra quạt được chọn, đầu ra sẽ được cấp điện với BẬT bất kỳ dàn tụ điện nào
6. Cảnh báo
Các điều kiện báo động được phát hiện bởi bộ điều chỉnh hệ số công suất được biểu thị bằng đèn báo “ALARM” nhấp nháy. Bước cuối cùng của bộ điều chỉnh, nếu được yêu cầu, cũng có thể được lập trình có chọn lọc dưới dạng tiếp điểm báo động bên cạnh chỉ báo “ALARM”. Tiếp điểm báo động bổ sung này thường mở và đóng khi báo động được kích hoạt. Để xem thông báo báo động, nhấn phím “MODE/SCROLL” cho đến khi Chức năng “ALARM” được chọn. Màn hình số sẽ hiển thị thông báo báo động như theo Bảng 3 bên dưới. Nếu có nhiều hơn một thông báo cảnh báo được ghi lại, hãy nhấn phím “LÊN” hoặc “XUỐNG” để xem các thông báo khác. Các chỉ báo báo động được tự động đặt lại về bình thường sau khi các điều kiện báo động được khôi phục

T/điệp
Cảnh Báo
Mô TảThời Gian TrễT/t hoạt độngNgõ Ra c/ báo
H/động Kg h/độngLED Rơle
LolDòng điện thấp hơn 3% giá trị định mức10 s5 s-4N/nháy
HilDòng điện lớn hơn 110% giá trị định mức2 min1 min*T/cả các cấp
không kết nối
N/nháyOn
LoU Điện áp thấp hơn 85% giá trị định mức*567100 ms5 sN/nháyOn
HiUĐiện áp cao hơn 110% giá trị định mức*56715 min7.5 minN/nháyOn
UCoTất cả các cấp tụ đã đóng nhưng hệ số công suất vẫn thấp hơn giá trị cài đặt15 min7.5 minN/nháyOn
OcoTất cả các cấp tụ đã ngắt nhưng hệ số công suất vẫn cao hơn giá trị cài đặt15 min7.5 minN/nháyOn
EStLỗi trong đo lường h/s C/K hay số cấp định mức y/ cầu v/ hành bằng tayN/nháy
ECtLỗi trong việc xác định cực tính CT tự độngN/nháy

Để khóa hoặc mở khóa, trước tiên hãy đảm bảo rằng màn hình đang ở hệ số công suất hiển thị chế độ chức năng, sau đó nhấn phím “PROGRAM” một lần theo sau Phím “XUỐNG” ngay lập tức. Giữ phím “XUỐNG” cho đến khi số màn hình nhấp nháy “LOC” hoặc “CLr”. “LOC” biểu thị hệ số công suất bộ điều chỉnh bị khóa và “CLr” cho biết bộ điều chỉnh được mở khóa.