Quy Chuẩn Về Các Loại Form Tủ Điện Phân Phối Theo Tiêu Chuẩn IEC61439

Form 1: Không có sự ngăn cách bên trong của các thanh cái, các khối chức năng và các thiết bị đầu cuối với nhau.
Form 2a: Tách các thanh cái khỏi các khối chức năng. Thiết bị đầu cuối không được tách ra khỏi thanh cái.
Form 2b: Giống với 2a, nhưng các đầu nối không được tách rời khỏi khối chức năng.
Form 3a: Tách các thanh cái khỏi các khối chức năng và từng khối chức năng với các khối khác. Các đầu cuối của mỗi khối chức năng không được tách rời nhau. Thiết bị đầu cuối không tách rời khỏi thanh cái.
Form 3b: Giống với 3a, nhưng với các đầu nối được tách biệt khỏi thanh cái (và các khối chức năng)
Form 4a: Tách các thanh busbar khỏi các khối chức năng và từng khối chức năng với các khối khác. Tách các thiết bị đầu cuối của một khối chức năng khỏi các thanh cái và các thiết bị đầu cuối của bất kỳ khối nào khác. Các thiết bị đầu cuối được đặt trong cùng ngăn với khối chức năng.
Form 4b: Giống với 4a, nhưng có các đầu nối cho mỗi khối chức năng được đặt trong không gian riêng.

LƯU Ý: Về phần thanh cái busbar sẽ được xi mạ niken bọc co nhiệt theo màu, dây điều khiển sẽ được in nhãn ký hiệu